جوابدهی مراجعه کنندگان
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجوی آزمایشات 
شرایط قبل از آزمایش پرولاکتین
1) زمان مناسب جهت نمونه گیری برای آزمایش پرولاکتین ، صبح هنگام و 2 ساعت بعدازبیدارشدن می باشد.
 
2) توصیه می شود پیش از نمونه گیری از پیاده روی ، ورزش و هرنوع فعالیت بدنی اجتناب شود.
 
3) درهنگام پذیرش، توضیحات فوق به بیمار داده میشود. چنانچه شرایط لازم رعایت نشده باشد ، لطفاً آزمایش را در زمان مناسب دیگری تکرار نمایید.