FA | EN

آزمایشگاه الکترونیک طبق درخواست پزشک (ویژه مراجعین)

Electronic Laboratory At The Request Of Doctors (Especially Clients)

 

راهنمای درخواست آنلاین آزمایشات

1. با پر کردن فرم الکترونیک و ثبت اطلاعات، آزمایشگاه جهت ادامه روند پذیرش ، نمونه برداری و ارسال جواب به درب منزل، طی 24 ساعت آینده با شما تماس خواهد گرفت .

 

                            همچنین شما عزیزان می توانید با یک کلیک به کانال مجتمع آزمایشگاهی فروردین بپیوندید.