ساعات کاری

Working Hours

 

ساعات کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین:

  شنبه تا چهارشنبه : 5:30 صبح الی 10 شب

 پنج شنبه : 5:30 صبح الی 8شب

جمعه و ایام تعطیل : 8 صبح تا 12:30ظهر

  

ساعت جوابدهی به جزپنجشنبه ها: 4 عصر الی 8 شب (به جز روزهای جمعه و تعطیل)

ساعت جوابدهی پنجشنبه ها: 4 عصر الی 7 شب

 

ساعات کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین نوین:

 شنبه تا چهارشنبه : 6:30 صبح الی 9 شب

پنج شنبه : 6:30 صبح الی 7 شب 

  

ساعت جوابدهی: 4 عصر الی 7:30 شب (به جز روزهای جمعه و تعطیل)