بانک ملی ایران

سازمان های طرف قرارداد
portfolio image

ارتباط با ساختمان مرکزی

 

آدرس : تهران - خیابان جمهوری - نرسیده به فردوسی - روبه روی سفارت آلمان - دایره بهداشت و درمان

 

تلفن : 02160994126