واحد ویژه ی اطفال

portfolio image

اشتراک گذاری:

 خدمات ویژه واحد اطفال و کودک آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین

1.       استفاده از کادر مجرب جهت نمونه گیری از نوزادان

2.     محیط اختصاصی و شاد برای نمونه گیری

3.    مجهز به بخش شیر دهی و تعویض پوشک

4.     ارائه کارت اشتراک الکترونیک اطفال و خدمات رایگان نرم افزاری و آموزشی در حوزه ی آزمایشات ضروری نوزادان و اطفال

5.     برگزاری مسابقه های اینستاگرامی با عکاسی از اطفال

6.     اهدا جوایز به کودکان شرکت کننده در مسابقه ی نقاشی