چه آزمایش هایی ناشتا بودن لازم دارند؟

portfolio image

زمان لازم ناشتایی برای آزمایشات مختلف متفاوت است.

اشتراک گذاری:

 زمان لازم برای آزمایش چربی های خون 14 ساعت، برای قند خون ناشتا 12 ساعت و برای آزمایش هایی مانند اوره، آنزیم های کبدی، آهن سرم و هورمون ها نیز توصیه شده همان 12 ساعت رعایت شود.برای انجام تست های کبدی نیازی به ناشتا بودن نیست اما برای گرفتن نتیجه دقیق تر بهتر است حداقل چند ساعت ناشتا باشید. علاوه بر این، حداقل از سه روز قبل از انجام این آزمایشات نباید هیچ گونه تزریق عضلانی انجام دهید.

آزمایش هورمون های تیروئیدی نیازی به ناشتا بودن ندارد اما به دلیل تأثیر کدورت ناشی از خوردن چربی بر نتایج آزمایش، لازم است حداقل از سه ساعت قبل مواد غذایی مصرف نکنید.