FA | EN

Anti CCP چیست؟

خانه سلامت فروردین
portfolio image

Anti CCP چیست؟

اشتراک گذاری:

Anti CCP

مارکر سرمی جدید بنام (Anti-CCP )آنتی بادی علیه (Cyclic Citrirullinated Peptide) با ویژگی (بیش از ۹۵%) و حساسیت (تقریباً۸۰%) برای آرتریت روماتوئید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تیتر بالای Anti-CCP در تعداد قابل توجهی از بیماران آرتریت روماتوئید که دارای فاکتور روماتوئید منفی هستند، برای تشخیص زودرس و اولیه بیماری بسیار سودمند بوده و به پزشکان اجازه درمان تهاجمی و در نتیجه کمتر شدن تخریب بافت مفصل را می‌دهد.

نکات مهم مربوط به Anti-CCP :
به نظر می‌رسد تیترهای بالای Anti-CCP، قویاً با بیماری اروزیو (Erosive) در ارتباط باشد.
آنتی ژن‌ها Citrullinated در سینوویوم مفاصل ملتهب وجود داشته و پلاسماسل‌های تولید کننده Anti-CCP از
سینوویوم بیماران RA جدا شده اند. آنتی بادی‌های علیه CCP به طور موضعی در سینوویوم تولید می‌شود.

مواردکاربردAnti-CCP:
الف) تشخیص RA در مراحل اولیه التهاب سینوویوم
ب) افتراق RA از سایر آرتریت‌های التهابی
ج) افتراق RA از سایر بیماریهای بافت همبند مانند SLE اروزیو
د) تأیید تشخیص RA در بیمارانی که RE منفی می‌باشند (Seronegative RA)