FA | EN

راهنمای دریافت جواب به صورت غیر حضوری

portfolio image

اشتراک گذاری:

 

دریافت جواب از طریق وب سایت آزمایشگاه

 

1.    برای دریافت جواب طبق تاریخ جوابدهی درج شده در قبض پذیرش  بعد از ساعت 20 به سایت آزمایشگاه به آدرس www.farvardin-lab.com مراجعه نمایید.

2.    در صفحه اول وب سایت وارد آیکون مراجعین شده  سپس با ورود به قسمت جوابدهی آنلاین فروردین و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور  گزینه چاب جواب را دریافت نمایید.

3.    توجه: رمز عبور و نام کاربری در بالای قبض پذیرش درج شده است.

دریافت جواب از طریق آزمون همراه

1.    ابتدا نرم افزار را به روش های زیر نصب نمایید:

·         از طریق اسکن QR code چاپ شده روی قبض پذیرش

·         دانلود  از طریق نرم افزار های بازار و سیب اپ

2.    دریافت جواب از طریق نرم افزار

در قسمت دریافت جواب کلیه پذیرش های انجام شده در سه سال گذشته و همچنین مراحل کاری شما در پذیرش اخیر را می توانید پیگیری نمایید و جواب خود را نیز دریافت نمایید. لازم به ذکر است در این نرم افزار در حال حاضر هر شماره تلفن همراه فقط برای یک فرد قابل استفاده می باشد.

دریافت جواب از طریق ایمیل

 برای دریافت جواب طبق تاریخ جوابدهی درج شده در قبض پذیرش  بعد از ساعت 20  با مراجعه به ایمیل شخصی خود قادر به دریافت جواب خواهید بود.

دریافت جواب از طریق پیامک

لینک دریافت جواب برای شما پیامک می شود و با ورود به لینک ارسال شده جواب خود را مشاهده نمایید.

تسویه حساب با صندوق جهت انجام  موارد فوق الزامی است.