کتاب پروتکل های رایج در علوم پایه

portfolio image

کتاب پروتکل های رایج در علوم پایه یکی از رفرانس های دانشگاهی ارزشمند دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه های علوم پزشکی بوده که به کوشش این گروه تالیف شده است.

اشتراک گذاری: