انتخاب دکتر مهرداد ونکی به عنوان مدرس برتر در نشریه آتیه تامین اجتماعی

portfolio image

انتشارخبری مبنی بر انتخاب دکتر مهرداد ونکی به عنوان مدرس و تدوین کننده برتر یازدهمین کنگره بین المللی و شانردهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی ایران در سال ۱۳۹۶ در نشریه آتیه تامین اجتماعی

اشتراک گذاری:

دکتر مهرداد ونکی از پزشکان بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش به عنوان مدرس و تدوین کننده برتر یازدهمین کنگره بین المللی و شانردهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی ایران در سال ۱۳۹۶ برگزیده شد. در این خصوص لوح تقدیری به امضای رئیس و دبیر علمی همایش برای تقدیر از نامبرده صادر و در مراسمی اهدا شد. هفته نامه تامین، این موفقیت را به این همکار ارجمند جناب آقای دکتر ونکی تبریک عرض میکند و آرزوی موفقیت های بیشتری برایشان دارد.