مدرس برتر سال 1396

portfolio image

مدرس برتر سال 96 و دریافت لوح تقدیر درکنگره بین المللی ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

اشتراک گذاری:

آقای دکتر ونکی عضو دپارتمان مدیریت،مدرس و تدوین کننده اولین دوره مدیریت اجرایی درآزمایشگاه بالینی labs medical in MBA در موسسه آموزش عالی آرمان ، مدیرمنتخب سال 1395از سازمان پژوهش و آموزش مدیریت کشور، مدرس برتر در کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی ایران در سال 1396.