بیوشیمی

بخش های آزمایشگاه

اشتراک گذاری:
کادر بخش:
 
 
 
خانم ها:
 
  • نرجس کاظمی (مسئول بخش)
  • گوهرناز افتخاری
  • معصومه رازقی
  • زهرا محمدی
  • مرضیه سادات میراحمدیان

 

آقایان

 

  • هادی نوری پور

 

 

 

معرفی بخش 

بیوشیمی بالینی با مطالعه شیمیایی و بیوشیمیایی فرآیندهای بدن، از راه آنالیز خون، ادرار و سایر مایعات بدن توسط افراد متخصص به تشخیص و مدیریت بیماری ها کمک می کند. این تست ها بر روی تمام مایعات بدن قابل انجام می باشند، اما اغلب برروی سرم و پلاسما انجام می گیرند. نوع آزمایش درخواست شده تعیین کننده نوع نمونه ی استفاده شده می باشد. در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فروردین سرم، پلاسما، ادرار، مایع مغزی نخاعی و ... از نظر بیوشیمی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن در اسرع وقت اعلام می گردد.