FA | EN

نمونه گیری در منزل

Sampling At Home

خدمتی دیگر از آزمایشگاه فروردین

نمونه گیری در منزل برای مراجعین محترم به ویژه افراد ناتوان و سالمندان محترم

مراحل اجرایی طرح:

 

 

1)     ابتدا روز قبل از انجام آزمایش با مراجعه حضوری یکی از بستگان یا آشنایان نسبت به پذیرش، در خواست آزمایش و برسی امکان نمونه گیری در منزل اقدام نمایید.

 

 

2)    با توجه به عدم امکان انجام بعضی آزمایشات در منزل، امکان نمونه گیری در خودرو حامل بیمار جلوی درب آزمایشگاه مقدور می باشد.

 

 

3)     پس از پرداخت هزینه مرتبط با آزمایش و ارائه آدرس و تلفن به متصدی پذیرش، ظروف مرتبط با نمونه مثل ظرف ادرار و مدفوع را در یافت نمایید و در روز آزمایش با پر کردن ظرف با نمونه مرتبط قبل آز آمدن فرد نمونه گیر، آن را آماده نمایید، در غیر این صورت نمونه را حداکثر نیم ساعت پس از نمونه گیری به آزمایشگاه تحویل دهید.

 

 

4)     نمونه گیری در منزل رایگان بوده و ساعت نمونه گیری 7 الی 10 صبح می باشد، به علت تعدد نمونه گیری و مسافت امکان تعیین ساعت دقیق برای نمونه گیری مقدور نمی باشد.

 

 

5)     در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره های 66367914 و 66373890 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

توجه: در صورت عدم امکان مراجعه جهت پذیرش میتوانید از خدمات آزمایشگاه الکترونیک که در آن کلیه مراحل پذیرش ،نمونه گیری و جواب دهی در منزل شما انجام میشود استفاده نمایید.

 

 

 

همچنین شما عزیزان می توانید با یک کلیک به کانال مجتمع آزمایشگاهی فروردین بپیوندید.