جوابدهی از طریق سایت ( فروردین )

Response Via WebSiteپذیرش غیر حضوری
** قابل توجه مراجعین محترم:جواب های آزمایش شما حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ جوابدهی قابل ارائه در سایت میباشد، پس از گذشت این زمان جهت دریافت جواب آزمایش می‌بایست به صورت حضوری مراجعه نمایید **