FA | EN

جوابدهی از طریق آزمون همراه

Response Via Azmoon Hamrah

مراجعین محترم  می توانند با دانلود اپلیکیشن آزمون همراه در گوشی همراه خود  جواب آزمایش خود را مشاهده نمایند.

نکات مهم:

1.  لطفا جهت استفاده از این نرم افزار برای مشاهده ی جواب، ابتدا با همکاران پذیرش هماهنگی فرمایید.

2.  شماره تلفن همراه و کد ملی را که در زمان پذیرش به همکاران ارائه شده، فقط برای همان شخص جهت این نرم افزار قابل استفاده است.

(هر شماره تلفن همراه، فقط برای یک نفر)

3. مشاهده جواب آزمایش در تلفن همراه شما، طبق تاریخ جوابدهی شما می باشد.

4. برای دریافت برنامه آزمون اینجا  را کلیک کنید.