آزمایشات

Coombs - Wright

هزینه آزمایش

کد آزمایش
206
مورد استفاده
تشخیص آنتی بادیهای بلوکان از کلاس IgG و یا گاهی IgA
نام روش اندازه گیری
کومبس رایت لوله ای
نام های مشابه
کومبس رایت
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
ml 1
نگهداری نمونه
نمونه به مدت 7 روز در ◦c 4 و 30 روز در ◦c 20- پایدار است
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
نیازهای همراه نمونه
سن و جنس بیمار و سابقه بیماری آن را یادداشت کنید.
راهنمای جمع آوری نمونه
از همولیز نمونه اجتناب گردد، زیرا همولیز در نتایج آزمون ایجاد تداخل می نماید.
اطلاعات لازم از بیمار
نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار
معیار رد نمونه
نمونه به شدت همولیزه یا لیپمیک در نتایج آزمون ایجاد تداخل می کند.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.
اطلاعات بالینی
این آزمایش برای تشخیص مرحله حاد و مزمن بیماری تب مالت (برسلوزیس) پس از تست رایت انجام می شود.
تفسیر
در بعضی موارد با وجود مثبت بودن کشت خون واکنش رایت منفی می باشد. در این قبیل موارد آنتی کرهای بلوکان در سرم وجود دارند که از کلاس IgG و یا گاهی IgA می باشند و فاقد قدرت آگلوتیناسیون می باشند. برای تشخیص این آنتی بادی ها از آنتی گاماگلوبولین انسانی که اصطلاحا سرم کومبس نامیده می شود استفاده می گردد.
احتیاط ها
همانند آزمایش رایت.
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7 روز در دمای یخچال