آزمایشات

LDL Cholestrol

هزینه آزمایش

کد آزمایش
13
مورد استفاده
کاربردهای بالینی: بررسی لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-C) در بیماران مبتلا به این آزمایش بطور اختصاصی برای تعیین میزان خطر بیماریهای عروق کرونر قلب بویژه آترواسکلروز بکار می رود. همچنین در تشخیص هیپرتری گلیسریدمی، هیپرلیپیدمی/ دیس بتا لیپیدمی تایپ III، غلظت بالای لیپوپروتئین (a) و یا لیپوپروتئین با دانسیته متوسط (IDL)، دیابت شیرین و هیپرتیروتیدی کاربرد دارد.
نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
LDL کلسترول، Cholesterol in Low-Density Lipoproteins (LDL)، LDL Direct، Soft-LDLD،LDL Cholesterol,
نوع نمونه
سرم یا پلاسمای هپارینه یا EDTA دار
حجم نمونه
ml 2
نگهداری نمونه
در دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ روز پایدار است.
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
نیازهای همراه نمونه
مشخصات کامل بیمار
راهنمای جمع آوری نمونه
از فلوئور ، اگزالات، سیترات و هپارین نباید به عنوان ضد انعقاد استفاده شود. اجتناب از مصرف الکل ۲۴ ساعت قبل از نمونه گیری ضروری است.
اطلاعات لازم از بیمار
نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار
معیار رد نمونه
موارد عدم پذیرش نمونه: نمونه های شدیداً لیز و ایکتریک مورد قبول نمی باشد.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
۱۴-۱۲ ساعت ناشتا – نوشیدن آب یا داروهای ضروری مجاز است.
اطلاعات بالینی
مقادیر HDL به سن و جنس بستگی دارد. مصرف هرگونه داروی مؤثر بر رژیم غذایی را بر روی برگه آزمایش یادداشت کنید.
تفسیر
تفسیر: افزایش LDL-C بطور اختصاصی در بیماران قلبی عروقی از قبیل تصلب شرایین (آترواسکلروز) و بیماری کرونری قلبی (CHD) روی می دهد. مارکر LDL-C در شرایط ذیل افزایش و یا کاهش می یابد. افزایش سطح : لیپوپروتئینمی خانوادگی LDL، سندرم نفروتیک، بیماری فون ژیرکه، هیپرتیووئیدی ، مصرف الکل ، هپاتیت و سیروز کبدی، هپاتوم، گاماپاتی ها، هیپرکلسترولمی خانوادگی نوع II a ، سندرم کوشینک، کمبودapo CII ، پورفیری، نارسایی مزمن کلیوی، دیابت شیرین کاهش سطح : هیپوبتالیپوپروتئینمی خانوادگی، سوء جذب پروتئین ، سوختگی شدید، سوء تغذیه، هیپرتیروئیدی. مقادیر بسیار کم و یا غیر قابل شناسایی ممکن است نشان دهنده آبتا لیپوپروتئینمی باشد.
احتیاط ها
افزایش دهنده ها: آسپرین، ضد بارداری خوراکی، فنوتیازین ها، استروئید ها، تیازیدها، سولفونامیدها، برخی از بتا بلوکرها، سیکلوسپورین ها، رژیم های غذایی چرب، کاتکول آمین ها کاهش دهنده ها: اسید آمینوسالسیلیک، کلستیرامین، HMG CoA ، انترفرون، نیاسین، رژیم غذایی غنی از چربی های اشباع نشده
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد