آزمایشات

Ceruloplasmin

هزینه آزمایش

کد آزمایش
113
مورد استفاده
کمک به تشخیص بیماری ویلسون، سندرم منکز (Menke’s Kinky-hair ) و کمبود مس
نام روش اندازه گیری
Nephelometry
نام های مشابه
سروپلاسمین، Copper Oxidase، Ferroxidase
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
ml 1
نگهداری نمونه
ü نمونه سرم یا پلاسما را تا زمان آزمایش در جای سرد ( یخچال یا فریزر) نگه دارید. ü نمونه در دمای یخچال و فریزر به مدت 7 روز پایدار است. بهتر است از ویالهای پلاستیکی برای نگهداری نمونه استفاده نمود.
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
نیازهای همراه نمونه
مشخصات کامل بیمار
راهنمای جمع آوری نمونه
نمونه گیری از خون وریدی صورت گیرد. محل نمونه گیری را از نظر خونریزی بززسی نمایید. نمونه گرفته شده را روی یخ نگه دارید. سریعاً خون را ساتریفیوژ کرده و سرم را تا زمان آزمایش در جای سرد نگه دارید جهت حمل ونقل نمونه بهتر است از لوله ها و ویال های پلاستیکی استریل استفاده نمود.
اطلاعات لازم از بیمار
نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار
معیار رد نمونه
ü نمونه با همولیز، لیپمیک و ایکتریک شدید مورد قبول نمی باشد. ü ذوب و فریز مکرر نمونه مورد قبول نمی باشد. ü حمل ونقل نمونه در ظروف شیشه ای کثیف و غیر استریل مورد قبول نمی باشد..
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.
اطلاعات بالینی
سطح سرولوپلاسمین تحت تأثیر عفونت ( سرولوپلاسمین یک واکنش دهنده فاز حاد تأخیری است) و عملکرد کبد می باشد. قرص های جلوگیری از بارداری و حاملگی سبب افزایش سطح سرولوپلاسمین می گردد. سطح سرولوپلاسمین در بیماران ویلسون همیشه پایین نمی باشد
تفسیر
مقادیر کمتر از 14 mg/dl یا 140 mg/L ( به استثناء نوزادان ) مشکوک به بیماری ویلسون است. مقادیر بطور قابل ملاحظه ای از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است و ممکن است در برخی از بیماران مبتلا به ویلسون در محدوده نرمال باشد. افزایش سطح: بارداری، تیروتوکسیکوز، سرطان، شرایط التهابی حاد (عفونت، آرتریت روماتوئید)، سیروز صفراوی، مسمومیت با مس کاهش سطح: بیماری ویلسون، نوزادان طبیعی تا 6 ماهگی، سندرم نفروتیک، اسپرو، کواشیورکور، روزه داری، سندرم منکز (موی تابدار)
احتیاط ها
عوامل مداخله گر: مقدار آن در طی بارداری افزایش می یابد. افزایش دهنده ها: استروژن ها، ضد بارداری خوراکی ، تام اکسی فن، متادون، فنی توئین و کاربامازپین کاهش دهنده ها: آسپارژیناز
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2d